If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Carmack: PlayStation 4 přijde první

Obejdou se nové konzole bez mechanik?

Do úvah o příchodu další generace konzolí aktuálně vstoupil také technický šéf id Softu - John Carmack, s názorem, že vůbec první na herním trhu bude tentokráte stroj od Sony. Tedy nástupce dnešní PS3.

Nicméně domnívá se, že na případné oznámení PS4 si ještě nějaký ten pátek počkáme, což kvituje s povděkem. Proč? Protože jako všichni vývojáři uvítá, pokud tu budou současné stroje co nejdéle. Ostatně na příkladech z minulosti bylo prokázáno, že nejlepší hry pro tu kterou herní platformu pravidelně přicházely až s podzimem jejího pobytu na trhu, kdy z ní vývojáři dokázali vytáhnout ono příslovečné maximum.

Carmack svou úvahu o prvenství PS4 opírá o to, že není pravděpodobné, aby Sony poskytla konkurenci - jako tomu bylo v případě X360 - stejný náskok, který se nyní ukazuje jako klíčový. Mimochodem, nejinak tomu přeci bylo v předchozí generaci konzolí, kde byla na trhu pro změnu první PS2.

Další Carmackovou predikcí je ta, že minimálně jeden z nástupců současných systémů - X360, PS3 a Wii, přijde bez klasického optického nosiče dat. Budoucnost digitální distribuce dle jeho mínění již úspěšně nastínily služby jako Xbox Live či App Store u iPhone. Množství lidí s vysoko rychlostním internetovým připojením navíc velice rychle narůstá, což má být silný a hlavní argument pro tohle tvrzení.

Comments