If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Fanouškovský živý filmeček Dead Space

Eric Zaragoza ve vydařeném Chase to Death dokazuje, že převod série na plátno má značný potenciál.

Comments