VR Worlds

PlayStation VR Worlds přiloženy k PS VR

Balení s 2x Move a kamerkou za 500 USD.

Představení několika PlayStation VR miniher od Sony

VR Worlds, Tumble VR a PlayRoom VR.