Skip to main content

Hloubkový pohled na frakci z Total War: Pharaoh

Regionální outsider.

Smolaři čekají. Zatímco stín po pádu faraona Merneptaha přetrvává, kanaánské městské státy se snaží vymanit z okovů konkurenčních egyptské a chetitské říše. Spojíte se s lstivým vůdcem, který se vyžívá v úskocích a intrikách, nebo se postavíte na stranu obávaného vojevůdce, který si cení především krveprolití a zlata?

Neexistuje žádná kanaánská pokrevní linie, pouze ti, kteří jsou dostatečně silní na to, aby přežili boj na ostří meče mezi dvěma soupeřícími říšemi. Tito vojevůdci mají jen málo společného kromě toho, že usilují o zánik současných dynastických mocenských struktur a o nastolení vlastního jedinečného odkazu.

Irsu, Pustošitel, je divoký válečník a nájezdník, který doufá, že se přiživí na křehkosti civilizace a sklidí ovoce z následného chaosu. Je hrdý barbar, nedbá na diplomacii a k přemožení nepřátel dává přednost agresi a hrubé síle. V boji jsou jeho jednotky dobře obrněné, vynikají v boji zblízka a mají přístup ke schopnostem nájezdníků a břitvařů, které jim umožňují zapalovat budovy a rozsévat tak další nespokojenost.

Intrikán Bay je vynikajícím přeživším a mistrem manipulace. Je to vlk v rouše beránčím, jeho schopnost tvářit se slabě a přátelsky je pro něj přirozená, protože ho už nebaví zpovzdálí sledovat kořist vysoké egyptské společnosti. Jeho tajný herní styl je ideální pro hráče, kteří chtějí číhat ve stínech a pomalu získávat vliv, než udeří z pozic diplomatické moci. Uprostřed bitvy jeho vojáci zkušeně přepadávají ze zálohy s využitím schopností, jako je předsunuté nasazení, pronásledování a plížení, což umožňuje jeho hbitým pěším jednotkám pro boj zblízka a raketovým jednotkám krátkého dosahu udeřit z různých úhlů, překvapit nepřátele a zajistit si rychlá vítězství.

Jako regionální outsider čelící dvěma vojenským obrům Kanaánci zdokonalili své válečné strategie, aby mohli čelit rychlosti Egypťanů a těžkému brnění Chetitů. Jejich síla spočívá v přizpůsobivosti během boje a v armádách, které kombinují robustní odolnost s pozoruhodnou obratností. V důsledku toho využívají především středně obrněné síly, zatímco občas zapojují těžkou a lehkou pěchotu v závislosti na tom, zda provádějí pozemní nájezdy nebo překvapují nic netušící nepřátele.

Read this next