If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Jak na hladký přechod ze zrušených Microsoft Points na platby za místní měnu?

Oficiální rádce v češtině, jak máte postupovat.

Jak asi víte, v rámci nedávno vypuštěné aktualizace dashboardu Xbox 360 je ukončována platnost bodů Microsoft Points. Nákupy z Xbox 360 nyní probíhají v místní měně namísto bodů Microsoft Points, což se týká i České republiky.

Microsoft proto sepsal obsáhlý FAQ a přeložil ho do češtiny, aby srozumitelně vysvětlil, jak mají všichni uživatelé Xbox 360 v této věci postupovat. Také odpověděl na nejčastější dotazy týkající se tohoto přechodu, aby mohli nadále hladce nakupovat digitální obsah na Xbox Live:

Tagged With

Comments