If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Microsoft reaguje na narážku Sony o přemetech Xbox One

Považuje to za sílu, ne za zápor, a zdůraznil nutnost naslouchat hráčům.

Vlastní zpráva - V závěru včerejší konference si šéf Sony Computer Entertainment Andrew House lehce rýpl do konkurence, když vyzdvihl, jak oni jsou s vizí PS4 dlouhodobě konzistentní, kdežto "jiní provedli přemety a změnili jejich příběh".

Eurogamer měl možnost na Gamescomu pohovořit s evropským šéfem Microsoft Studios, který na to zareagoval slovy: "Určití lidé se snaží nazvat změnu naší politiky a restrikcí něčím špatným, ale s tím nesouhlasím. Ve skutečnosti byla naše schopnost reagovat na ohlasy silnou stránkou."

Phil Spencer říká, že na herní scéně miluje zapálenost hráčů, kteří mají potřebu vždy na všechno reagovat a hodnotit vaše rozhodnutí, ať už to je v diskusích na Eurogameru nebo přes Twitter. Aby to ale nevyznělo nějak negativně - zdůraznil, že když Microsoft buduje platformu pro hráče, kteří investují svůj čas i peníze do her, je logické, že tito lidé pak tráví spoustu času sdělováním názorů, co se jim na platformě líbí nebo nelíbí.

"Tyto obousměrné konverzace s hráči musejí být základem všeho, co děláme. Pokud bychom nebyli schopni naslouchat ohlasům a reagovat na přání hráčů, pak bychom byli příliš vzdáleni od našich zákazníků," upozornil evropský šéf Microsoftu.

Dokládá to příkladem, že včera osobně zašel na komunitní akci na Gamescomu s hratelnými verzemi Killer Instinct, Ryse či Kinect Sports Rivals a rád si prý poslechl to dobré i to špatné, co si o nich účastníci myslí. Podle něj je Xbox One spíš službou než stálým kouskem hardwaru, takže postupné změny jsou prý přirozenou součástí, viz i aktualizace dashboardu na X360 či Live.

Tagged With

Comments