Skip to main content
If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Míra rozvodovosti v The Sims 4 je nižší než průměr v USA

A kolikrát se pokusili o dítě?

Oficiální infografika od Electronic Arts oslavuje přesně rok od vydání The Sims 4.

Více na české homepage.

Read this next