If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Nahrávka Homefront: The Revolution z PAX

Působí jako Crysis 4.

Známé demo z dřívějších výstav, ale hrané někým jiným v otevřeném světě odlišně + patrně novější, lépe běžící verze hry.

Comments