If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Overwatch DLC do Operation Flashpoint 2

Přinesl dva nové módy plus extra mise.

Codemasters v noci vydali nový stažitelný přídavek Overwatch pro Operation Flashpoint 2: Dragon Rising.

Balíček obsahuje dva nové multiplayerové módy: v Blindside musíte zadané úkoly splnit za pokud možno co nejkratší čas, mód Supremacy zase spočívá v opanování strategických pozicí na mapě jedním týmem, zatímco ten druhý se mu v tom snaží zabránit - a kdo se zrovna dostane k moci, bude dočasně zvýhodněn bonusy, jako jsou kulometná hnízda, přístup k letecké podpoře atd.

Rozšíření vedle toho přináší také dvě další mise do módu Fire Team Engagement, konkrétně nazvané Friendly Skies a Hostile Takeover.

Overwatch do OFP2: Dragon Rising si lze již nyní stáhnout za 400 MP na Xbox Live Marketplace, resp. za €3.99 na PlayStation Network, na PC by mělo být brzy ke stažení zdarma.

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article

Operation Flashpoint: Dragon Rising

PS3, Xbox 360, PC

Related topics
About the Author

Agarwel Idiriz

Contributor

Comments