If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

PC herní průmysl na vzestupu

Čína jako nový lídr herního trhu.

Nová zpráva PC herní aliance (PCGA), na kterou upozornila sesterská stránka GamesIndustry, hovoří o výrazném nárůstu tržeb za PC software v roce 2008. Má jít o 18% navýšení - oproti předchozímu roku, a celkem vygenerovanou částku 12,7 miliardy USD. Nezajímavý není v tomto kontextu odhad, že hodnota PC herního trhu v minulém roce dosáhla hranice 68 miliard USD, pročež se dále předpokládá, že v roce 2013 to bude činit již 143 miliard USD.

Za těmito čísly je však vidět zejména vliv online segmentu, který je mimořádně silný v Asii. Není jistě náhodou, že v uplynulém roce se na post lídra PC herního trhu dostala právě Čína, kde padají téměř veškeré tržby na vrub online byznysu. Dá se z logiky věci předpokládat, že se tenhle obchodní model v dohledné době stane celosvětovým standardem.

Mimochodem, uživatelská základna PC, na nichž lze v současnosti hrát hry (počítaje v to také notebooky) je odhadována na 228 milionů, s výhledem na rok 2013 by to pak mělo být 600 milionů! A Bob O'Donell z poradenské spol. IDC připomíná, že výzkum amerického trhu prokázal důležitost PC jako herního systému. Šedesát procent Američanů nad 18 let hraje hry, z čehož 59% má jako primární platformu právě PC.

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

Related topics
PC
About the Author
Comments