If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Proč Microsoft teď vydává videoreportáž o Gears of War?

Příprava na remake pro X1? Nebo jen nějaký problém s právy na YouTube?

Comments