If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Průzkum Sony o oblibě konzolí v českých domácnostech

Kdo jsou domácí hráči a jak je vnímá okolí?

PR agentura Botticelli vypracovala na zadání české pobočky Sony (Sony Computer Entertainment Europe) průzkum o rozšíření herních konzolí v českých domácnostech, útratě hráčů a jejich životním stylu. Což se dnes šikne více než kdykoli jindy, když existují televizní herní pořady, které prezentují hráče jako naprosté exoty.

Sony tak trochu suplovala dřívější osvětovou činnost už víceméně mrtvé Asociace herního průmyslu (AHP). Vše má samozřejmě za úkol pomoci posílení pozice PlayStation 4 i přiblížit hraní jako takové mainstreamovému publika, což je vždy vítané.

Průzkum probíhal v rámci reprezentativního souboru populace České republiky na vzorku 515 respondentů ve věkové kategorii 15 až 45 let. Níže z něj citujeme výsledky v kompletním původním znění:

Tagged With

Comments