If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Season Pass pro Injustice nárokem na čtyři dodatečné bojovníky

Zahrne čtyři DLC za cenu tří plus Flashpoint Skins Pack.

Comments