If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Sony si patentovala 3D multiplayer

2 hráči, 1 TV, žádný splitscreen.

Sony si podala patenty na nový stereoskopický systém, který umožní hraní dvou hráčů zároveň na jedné televizi bez nutnosti split screenu.

Tyto patenty si Sony podala již před rokem, zveřejněny byly ale až nyní.

V patentech se mluví o renderování dvou rozdílných obrazů na jedné obrazovce a brýlích, které je dokážou filtrovat.

Richard Leadbetter z Digital Foundry celou záležitost vysvětluje: „Stereo 3D je celé o tom, že se referují dva rozdílné obrazy – každý pro jedno oko. Brýle se pak starají o to, aby byly správné obrazy poslány do správných očí.“

Leadbetter dále rozebírá přímo onen multiplayer: „Teorie je taková, že namísto potřeby mít stereo 3D, brýle zaměří bod buď na levý či na pravý pohled „oka,“ což bude pohled daného hráče ve hře. Takže se generují dva obrazy a ke každému hráči jde jeden. Jednoduché.“

Tagged With

Comments