If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Hra Duke Begins z Duke Nukem série

A další pře mezi 3D Realms a Take Two.

Kauza okolo nedokončené střílečky Duke Nukem Forever má mít další pokračování. Apogee Software (též známí jako 3D Realms) totiž podali žalobu na Take Two, žalobu týkající se přitom jiné hry - pod pracovním označením Duke Begins. Tenhle projekt přitom ale nemá mít vůbec nic společného s Duke Nukem Forever, údajně jde o paralelně vyvíjený titul v rámci téhle série, titul cílený na herní trh pro rok 2010. Hru navíc mělo mít na triko nějaké nejmenované third-party studio… Oč tedy přesně jde?

Vše se započalo v říjnu 2007, kdy 3D Realms uzavřeli smluvní dohodu s Take Two/ 2K Games ohledně poskytnutí práv na vývoj a distribuci nové hry v rámci značky Duke Nukem. Tím se stal projekt Duke Begins, kterého se ujalo blíže nepředstavené studio pracující pod taktovkou 2K Games. Nicméně v dubnu letošního roku mělo na popud 2K Games dojít k zastavení nebo přímo zrušení prací na hře a to bez předchozího souhlasu 3D Realms. Na přímý dotaz 3D Realms navíc Take Two/ 2K Games tuto skutečnost ještě popřeli.

Dle 3D Realms jde ovšem o krok, který odsunuje možné vydání hry a tím je vlastně materiálně poškozuje (ztráta plynoucí z licenčních poplatků). V 3D Realms jsou dokonce toho názoru, že je na ně vlastně vyvíjen nepřímý nátlak, za čímž je snaha, aby Take Two mohli odkoupit práva na Duke Nukem za menší, než je jejich skutečná hodnota.

Jestli mají v Take Two skutečně tuhle "obchodní strategii", nebo jde jenom o jakýsi truc a odplatu za Duke Nukem Forever, těžko říci. Každopádně jméno Duke Nukem určitě z herních análů hned tak nezmizí, třeba už jenom proto, že v přípravě je zajímavá trilogie cílená na handheldy PSP a DS.

Comments