Skip to main content

Tisková mluvčí České televize více vysvětluje konec Game Page

Pro Eurogamer rozvedla nové profilování ČT2 a co bude dál.

Původní zpráva - V návaznosti na sobotní zprávu o překvapivém zrušení herního pořadu Game Page a včerejší vyjádření na Facebooku dnes poskytla Eurogameru oficiální stanovisko České televize její tisková mluvčí Michaela Fričová, v němž podrobněji rozvedla důvody tohoto rozhodnutí i lehce nastínila budoucnost. Přetiskujeme ho v kompletním znění:

"Z hlediska programových priorit vytyčených na podzim roku 2012 se pořad Game Page v této chvíli nehodí do navrhovaného schématu. Česká televize proto dospěla po důkladné analýze a zvážení svého kroku k rozhodnutí neobnovit jeho vysílání pro své podzimní schéma."

"Snahou ČT je profilovat programy ČT1 a ČT2 novým způsobem jako dva otevřené, samostatné a vzájemně se podporující okruhy, v nichž se jednotlivá témata nedublují, popřípadě postupně přecházejí tam, kam svým zaměřením, zacílením a formou patří: na specializované okruhy zpravodajsko-publicistického, sportovního, popřípadě dětského charakteru."

"ČT2 se nově profiluje jako vzdělávací a kulturní program, jehož těžištěm jsou dokumenty, dramatická tvorba a publicistika, zaměřená na společenská témata, a alternativní zábava. Dále se chce ČT2 věnovat a podporovat především divadelní tvorbu, operu, nezávislý film, nezávislý dokument - tedy žánry, kde ČT jakožto veřejná služba hraje nezastupitelnou roli."

"Pořad Game Page zůstane významným počinem na poli pořadů pro mládež. Věříme, že si jeho atraktivní a komerčně úspěšné téma najde jiné mediální ztvárnění."

Read this next