If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Warner Bros. kupují bankrotující Midway

A s nimi i licenci na Mortal Kombat.

Společnost Warner Bros., která před časem (v květnu) přispěchala s nabídkou odkupu bankrotující firmy Midway - za 33 milionů USD, má nyní posvěcení od soudu, aby tenhle obchod dotáhla do konce. Je přitom zajímavé, že vyjma Warnerů se tady neobjevil nikdo další, kdo by o Midway projevil stejně vážný zájem.

Warner Bros. tak získají většinu aktiv firmy Midway, počítaje v to také licenci na sérii Mortal Kombat. Mezi značkami, které jsou ovšem stále volné, je např. Wheelmann, za nímž je studio v Newcastlu (britská pobočka Midway), které Warneři nekoupili. A nebo TNA a další studio v San Diegu. Obě zmíněná studia čelí - za předpokladu, že nenajdou velmi brzy investora, hrozbě rozpuštění.

Bez zajímavosti není poznámka, že investor Mark Thomas, který koncem minulého roku získal v Midway majoritní podíl za pouhých 100,000 USD, získá od Warner Bros. odstupné ve výši 5 milionů USD. Jde o sumu, která je mimo rámec výše zmíněné částky zahrnující odkup fy Midway. Přičemž Thomasův původní požadavek měl být dokonce 30 milionů USD, nicméně po dohodě s věřiteli Midway od něj nakonec ustoupil.

Comments