If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

K Watch Dogs interaktivní e-kniha Dark Clouds

Od autora kyberpunku s podobným námětem o chycení bývalého vojáka do spárů propojené sítě Chicaga.

Comments