Skip to main content
If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Zabiják nemluvňat v Dante's Inferno

To je jeden z kontroverzních achievementů.

"Bad Nanny", čili něco jako "ošklivá chůva" – tak by se měl jmenovat jeden z achievementů ve hře Dante's Inferno. Jak takový achievement získáte? Že ve hře zabijete zatím nezveřejněný počet nepokřtěných nemluvňat.

Zabíjení dětí ve hrách je vždy hodně ošemetné a vydavatelé to nemají rádi. Z Falloutu 3 musela být taková možnost odstraněna, achievement za zabití 1 000 dětí je také v novince Fairytale Fights, ale už se mluví o tom, že bude také odstraněn.

Kontroverzi už vyvolalo také Bad Nanny, ačkoliv samotná hra Dante's Inferno vychází až v polovině února příštího roku. Proti takovému achievementu začala veřejně protestovat přímo mezinárodní asociace chův – The International Nanny Association (INA). Těžko říct, zda by se ozvali, kdyby se achievement nejmenoval "Bad Nanny" ale třeba "Child Killer" (jako ve starém, dobrém Falloutu 1 a 2).

"Název achievementu je pro naši asociaci velice urážlivý," píše se v oficiálním stanovisku INA. "Snažíme se propagovat a vzdělávat veřejnost o prospěchu chův a o tom, jak podporují rodiny tím, že poskytují kvalitní péči o děti. Našim členům jsme poradili, aby se celá záležitost začala vážně řešit. INA se staví proti videohrám, které propagují a povzbuzují hráče, aby "zabíjel" miminka, i když by to bylo ve fantaskní hře. Naším názorem je, že takový typ hry může propagovat násilí vůči dětem."

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

Related topics
About the Author

Ales Harazim

Contributor

Comments