If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Aukce z Diablo 3 by Blizzard nejraději úplně odstranil

Prý hře ublížily, protože se staly dominantní.

Přednášky osobností na konferenci GDC bývají místem, kde dochází k různým doznáním, často až nezvykle upřímným, i představují možnost ohlédnout se za vývojem a veřejně přiznat, v čem se stala chyba nebo co mělo být správně jinak.

Dnes už bývalý ředitel tvůrců Diablo 3 Jay Wilson se takto v San Franciscu rozhovořil o aukci zabudované přímo ve hře, kterou zpětně považuje za přešlap. Před vydáním si prý v Blizzardu mysleli, že půjde jen o doplňkovou službu, kterou bude používat zlomek hráčů a že cena předmětů dokáže omezit jejich nabízený i prodaný počet.

Jenže jak později z chování hráčů zjistili, zmýlili se a dominující aukční dům prý celému Diablo 3 velmi uškodil. Především v tom, že motivací hráčů k jeho spuštění se staly v první řadě peníze, namísto snahy o pokoření samotné hry, která se tím dostala do nechtěného pozadí.

Z milionu každodenních hráčů Diablo 3 a ze tří milionů hráčů Diablo 3 měsíčně jich dle Wilsona aukce používá naprostá většina a 50% pravidelně. Vedle toho jim ubližují i negativní zprávy kvůli šmelení za skutečné peníze.

Blizzard by prý nyní aukce nejraději úplně vypnul a ze hry odstranil, ale netroufá si na to, protože by tím mohl hodně lidí naštvat, že ze hry dává pryč funkci, která v ní byla. A navíc ani netuší, kolik lidí si aukce užívá nebo kolik z nich ji nenávidí.

Comments