Skip to main content
If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Chopte se řízení vlaku, brázděte Evropu a staňte se pravým železničním magnátem

Train Life: A Railway Simulator 9. března na další platformu.

V loňském roce Train Life: A Railway Simulator zastavil ve stanicích PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series X|S. Už 9. března vyjde železniční simulátor na Nintendo Switch.

V této hře jste nejen strojvedoucím, ale zároveň také ředitelem železniční společnosti. V rozhraní pro správu můžete najímat zaměstnance, nakupovat nové vlaky a podepisovat smlouvy. V kabině strojvedoucího ovládáte rychlost vlaku a kontrolujete, zda jsou výhybky ve správné poloze, a v případě potřeby aktivujete nouzovou brzdu.

Vozte cestující nebo zboží po 10 zemích a užívejte si z kabiny krajinu, města, lesy a hory Evropy. Každá lokomotiva má své unikátní vlastnosti (výkon, brzdění atd.), které se musíte naučit zdatně ovládat, a přitom dbát na železniční značení a přizpůsobit se povětrnostním podmínkám.

• Řiďte věrně reprodukované ikonické vlaky, jako je například ICE 3, ICE 4 a NEWAG Griffin.

• Vytvořte si vlastní vlaky a přizpůsobte si je od vnějšího vzhledu až po interiér kabiny.

• Spravujte svoji společnost: najímejte průvodčí, vybírejte zakázky, budujte svoji síť a udržujte lokomotivy, abyste předešli poruchám a nouzovým opravám.

• Procestujte 10 000 kilometrů tratí po městech a venkovských oblastech východní Evropy, západní Evropy a alpského regionu.

• Navštivte celou řadu skutečných stanic, jako je berlínské hlavní nádraží, curyšské hlavní nádraží nebo pařížské nádraží Gare du Nord.

• Sledujte železniční značení a zároveň se přizpůsobujte výhybkám, vypořádejte se s rychlostí, změnami na trati, brzdnou drahou, příjezdy do stanice a otevírání a zavírání dveří.

• Zvládejte neočekávané situace, například strom na trati, nános sněhu na kolejích či jiný vlak na vaší koleji.

• Přizpůsobte jízdu povětrnostním podmínkám a denní době, abyste předcházeli nehodám ve dne i v noci, za lijáků i vánic!

Read this next