If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Deníček Life is Strange s novými ukázkami

Jedete navštívit kamarádku, ale nálada je pod psa kvůli tajemnému zmizení.

Více o této epizodické adventuře od tvůrců Remember Me, chystané už na konec tohoto měsíce pro všech pět hlavních platforem, v kompletním zpravodajství.

Tagged With

Comments