If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Jak odsýpá tvorba Psychonauts 2?

Závazky a plány na 2021.

Svátky si k referování o pokroku ve vývoji vybrali také Double Fine Productions, kteří pod hlavičkou Microsoftu připravují Psychonauts 2.

Navzdory velmi podivnému roku se jim prý daří velmi dobře a jistotou je vydání někdy ve 2021.

"Už je možné projít si celou hru od začátku až do konce," prohlásil mozek série Tim Schafer s tím, že i po dojetí kampaně můžete libovolně pokračovat v dalším hraní.

Videoblog obsahuje i pár čerstvých záběrů či vtipných chyb:

K zamčení obsahu ve dvojce dojde někdy do konce tohoto měsíce. Příští rok se pak bude věnovat výhradně ladění.

Tvůrci si jinak dali sami závazek, že budou nekompromisní ve vyhazování vlastností, které se ukázaly být nefunkčními. Prý nechtějí trávit bezesné noci tím, že se je budou snažit za každou cenu přidat.

Tagged With

Comments