Skip to main content
If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Kolikrát kliknete k dohrání bety Diabla III?

Není špatné na procvičení prstů.

Kotaku podniklo zajímavý výzkum. Nainstalovalo si do počítače program WhatPulse, který počítá všechny kliky myší (nebo i na klávesnici) za určité období.

A začali hrát betu Diabla III za postavu barbara na normální obtížnost. Její dohrání jim jako začátečníkům trvalo zhruba dvě hodiny, během nichž celkově kliknuli myší 9067krát.

Zvláštní je, že když všechny kliky tester zkoušel počítat v hlavě, vyšlo mu mnohem vyšší číslo, než nakonec vylezlo z programu. Každopádně i tak není Diablo III špatná hračka na procvičení prstů, co říkáte?

Read this next