If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Připomenutí Werewolf The Apocalypse - Earthblood

Vlkodlakem už 4. února.

Domácí distributor Comgad připomněl, že zanedlouho v krabicové podobě vypustí jedinečný zážitek plný surového souboje a mystického dobrodružství, inspirovaný slavnou hrou na hrdiny.

4. února 2021 totiž na PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S vychází Werewolf The Apocalypse - Earthblood.

Jste Cahal, mocný Garou, který se rozhodl odejít do vyhnanství poté, co se mu jeho ničivé řádění vymklo z rukou. Můžete se proměnit ve vlka a v Crinose, obrovskou divokou šelmu. Musíte ovládnout tyto tři podoby a sílu člověka, vlka a Crinose a potrestat ty, kteří vzdorují Gaii, matce přírodě. Vaším největším nepřítelem jste však vy sami: pokud nedokážete ovládnout svůj hněv, může vás opět zničit...

Každá podoba má svoje výhody: vlk se dokáže nepozorovaně plížit, Cahal coby člověk může interagovat s ostatními lidmi a vlkodlak dokáže rozpoutat svůj hněv a trhat nepřátele na kusy. Tento hněv je vaše největší přednost a zároveň vaše největší slabina...

Na této výpravě za vykoupením a krví Cahal sehraje klíčovou roli ve velké válce mezi Garou a Endronem, mocnou ropnou společností, která slouží Wyrmovi - ničivému duchu, který pustoší planetu.

Cover image for YouTube videoWerewolf: The Apocalypse - Earthblood Gameplay First Look | PS5, PS4

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article

In Werewolf: The Apocalypse - Earthblood

PS4, Xbox One, PC

About the Author

Redakce

Contributor

Comments