Skip to main content
If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Projekt Královské knihovny demonstruje sílu spojení Nvidia Studio a Unreal Engine 5

Realisticky vypadající textury.

Tento týden představuje seriál "In the NVIDIA Studio" projekt Královské knihovny od 3D animátorky Jacinty Vu. Jde o demonstraci výhod, které přináší GPU rodiny RTX tvořící základ platformy NVIDIA Studio ve spojení s nejnovějšími nástroji pro tvorbu obsahu, včetně poslední verze populárního herního engine - Unreal Engine 5.

Původní 3D model budovy fiktivní Královské knihovny inspirované hrami vznikl v Autodesk Maya. S využitím GPU GeForce RTX 2080 měla Jacinta otevřenou cestu k rychlejšímu a interaktivnějšímu procesu modelování a animace. "Možnost provádět rychlé a přesné úpravy byla opravdu příjemná," komentuje svou práci Vu. "Zvláště proto, že když vytváříte modulární sadu modelů pro interiér, je zde ve srovnání s exteriérem menší prostor pro chyby, protože budovy jsou vyrobeny tak, aby byly konstrukčně dokonalé."

Po dalších nezbytných krocích k přípravě scény v aplikacích ZBrush a Marmoset Toolbag se autorka přesunula k řešení světel. Inspirací pro ni byl její mentor, který ji ve velkém projektu podporoval. Poradil jí, aby využila v rozlehlé budově všech možných světelných odrazů.

Jacinta při tom experimentovala s různými technikami, které využívají několik funkcí plně těžících z potenciálu GPU. Původně zvolený Unreal Engine 4.26 nabídl díky využití GeForce RTX akcelerovaný ray tracing. A podobně, jako tomu bylo v případě Autodesk Maya, také DLSS pro plynulejší a interaktivnější prostředí viewportu. S vydáním Unreal Engine 5 pak přišla možnost využít Lumen, plně dynamický systém globálního osvětlení, který dává možnost tvorby velmi detailního osvětlení rozsáhlé scény.

Oproti svému zvyku se Jacinta rozhodla upřednostnit realisticky vypadající textury oproti ručně malovaným. Vytvořila je v Adobe Photoshop a poté použila aplikaci Substance 3D Painter k aplikaci různých barev a materiálů přímo na 3D modely. Technologie NVIDIA RTX a NVIDIA Iray umožnily pracovat s texturami v reálném čase a používat ray-traced baking pro vyšší rychlost vykreslování.

Animace scény se opět ujal Unreal Engine 5, konkrétně nástroj Sequencer. Lesknoucí se poletující prach je vytvořen kombinací volumetrického osvětlení (tzv. "god rays"), částicových efektů a jemné mlhy vyplňující místnost. Finální rendering pak obstaral Path Tracer Unreal Enginu 5 akcelerovaný RTX. Volba na něj padla pro možnost tvorby fotorealistických záběrů s fyzikálně přesnou simulací globálního osvětlení.

Královská knihovna je konečně připravena pro virtuální prohlídku. Více na blogu Nvidia.

Read this next