Skip to main content
If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Shadow Complex 2 je již rozpracovaný

Jen se hledá partner pro dokončení.

Po vydání Gears of War 3 nemohl Epic nedostat otázku, co plánuje dalšího. Říct to pochopitelně nemůže a možná to ani ještě pořádně neví, ale uspokojil hladové reportéry aspoň něčím jiným a to pokračováním menší arkády Shadow Complex pro XBLA.

"Druhý díl Shadow Complex už je v pokročilé fázi vývoje, pouze musíme najít partnera, který nám pomůže hru dokončit, abychom ji mohli uvést na trh," řekl Cliff Bleszinski z Epicu pro Gamasutru, kde také vysvětlil, proč není port jedničky na iPhone/iPad.

Read this next