If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Studio tvůrců Max Payne 3 končí

Jen restrukturailzace, uklidňuje Rockstar.

Když se krátce po vydání hry zavírá její tvůrčí studio, nevěští to obvykle nic kladného a signalizuje to jasnou řečí, že něco s managmentem nebo talentem nebylo úplně v pořádku, viz například Homefront. Dnes to nepostihlo nikoho menšího než tvůrce Max Payne 3.

Rockstar se takto rozhodl zavřít svou pobočku ve Vancouveru, která byla považována za hlavní místo zrodu Max Payne 3 (v minulosti byla podepsaná i pod školní šikanou Bully) a je také uváděna na prvním místě v závěrečných titulcích. Je potřeba dodat, že na hře se podílelo celkem devět (!) poboček Rockstaru z různých míst světa.

U této konkrétní hry by se to dalo jednoduše svést na nízký odbyt v USA nebo předlouhý komplikovaný vývoj. Oficiální vysvětlení je ale prozaičtější.

Rockstar totiž dostal pobídku a daňové úlevy od kanadské vlády při zřízení nového, většího studia v Oakville nedaleko Toronta. Tam se přestěhuje i celé osazenstvo pobočky Rockstar Toronto a 35 zaměstnanců z Vancouveru z řad autorů Max Payne 3 se k nim může přidat, budou-li chtít, vedle náboru padesáti dalších posil.

"Věříme, že spojení všech kanadských týmů do jednoho vytvoří silnou kreativní základnu pro budoucí projekty," obhajuje krok tiskovka Rockstaru.

Videorecenze PC verze Max Payne 3

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article
Follow a topic and we'll email you when we write an article about it.

Max Payne 3

PS3, Xbox 360, PC

Related topics
About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments