If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Terorizující frakce Orků ze Shadow of War

Nový trailer.

Stejně jako teroristé v současnosti, i oni po Středozemi šíří strach. Jako by běžní Orkové nebyli dostatečně strašidelní, dnes představený kmen Terror z říjnové hry Shadow of War (Shadow of War) děsí obyvatele svou nechvalnou reputací. I tahle frakce Orků šíří svůj vliv za pomoci pevností rozesetých po otevřeném světě, což vám poskytne bohatý ekosystém misí, prozkoumávání a dynamického společenství rozličných kultur, které pohání Nemesis systém.

Comments