If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Ukázka soundtracku STALKER 2

Skladba Storming.

Po nějakém čase o sobě dali ve čtvrtek v podvečer vědět ukrajinští GSC GameWorld.

Originální skladba "Storming" ze soundtracku chystané hry STALKER 2 chce navodit tu správně šedivou atmosféru Zóny, kde se ozývá hrom a jeho ozvěna vám pořád dokola tluče v hlavě.

Comments