If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Vánoční reklama Nintendo Switch

Hrát kdekoli.

Pokračovat hrát můžete, i když jste zrovna na scénické cestě v autě podél mořského pobřeží nebo když čekáte na letišti na svůj spoj.

Takové je poselství nové vánoční reklamy na hybridní konzoli Nintendo Switch, která prý dá rodinu dohromady.

Comments