Skip to main content
If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Výslech Alex z Life is Strange: True Colors

Její úvodní scéna.

O plnohodnotné (už ne epizodické) adventuře Life is Strange: True Colors víte z představení na akci Square Enix.

Ti nyní zveřejnili úvodní scénu s novou protagonistkou, Alex Chen.

Jedná se o rozhovor se sociální pracovnicí z úřadu, které se svěřuje o dosavadním životě a nadšení z toho, jak se po dlouhé době opět uvidí se svým bratrem.

Jako uvedení do příběhu i seznámení s tím, za koho budete 10. září 2021 hrát, výborný nápad.

Watch on YouTube

Read this next