Kdo jsou Aserai z Mount and Blade 2?

Představení frakce + obrázky.

Taleworlds dnes přiblížili frakci Aserai z dlouho chystaného Mount and Blade 2 (Alza.cz) a současně s tím zveřejnili několik nových screenshotů. Jelikož je vše přímo od nich v češtině, předáváme jim slovo:

1

Na jih od srdce císařství leží Nahasa, Bronzová poušť, obklopená horami, spalovaná sluncem. Cestovatel, který sem přes průsmyky doputuje ze zelenějších končin, nejprve spatří pole dun tetelící se v horkém vzduchu, sem tam přerušené štěrkovými pláněmi a sopečnými útvary. Ale najde se tu i voda skrytá pod zemí, uvězněná v prohlubních nebo ve strmých roklích, jež se jen občas zaplaví přívalovým deštěm. A právě v těchto oázách se lidé usadili. Dělí se do desítek klanů a podřízených klanů, každý s vlastní propracovanou genealogií, ale dohromady jsou známí jako Banu Asera nebo Aserai podle legendárního patriarchy Aseraie, jehož všichni považují za svého předchůdce.

Dokonce ani v dobách největšího rozmachu Impérium nechtělo posílat své legie do pustin schopných pohltit celé armády. Místo toho říše napřela svou moc do Nahasy tím, že kultivovala klanové agenty a spojence účastnící se nekonečného mocenského tance. Ty klany, které udržovaly a zabezpečovaly oázu, získaly císařskou licenci na ochranu projíždějících karavan a zbohatly na tom. Ty, které ne, byly vytlačeny do pouště, živily se chovem koz a velbloudy a přepadáváním karavan, dokud se nezmohly na plán návratu. Dnes, s upadající mocí říše a novými příležitostmi i nebezpečími, se Aserai dohodli, že vytvoří konfederaci vedenou sultánem vybraným z nejbohatších z klanů, Banu Hulyan. Ale každý ví, že mocenský tanec se přerušil jen na chvíli a ve správném okamžiku začne nanovo.

Aserai jsou založeni na arabských kmenech z dob těsně před velkými islámskými dobyvačnými výpravami ze sedmého století, které vytvořily rozmanitý kalifát napříč třemi kontinenty, jehož měřítko a instituce skutečně nepasují do politického systému Bannerlord. V předcházejících stoletích vytvořili Arabové řadu konfederací a království uvnitř a na okraji arabských a syrských pouští. Mnozí považují celý Blízký východ za vyprahlé pustiny, ačkoli většina slavnějších bojů, zvláště během křížových výprav, byla vybojována v pobřežních středomořských oblastech nebo na náhorních stepích Anatolie. Arabská domovina je však opravdu převážně pouštní. Naše krajina odráží drsnou krásu dun, skalnatých výběžků hor, a oáz, spolu s méně okouzlujícími úseky pustiny mezi nimi, jako jsou křoviny a vyschlá údolí.

Historici nám zanechali živé portréty náčelníků, králů a vládnoucích královen Palmyry, Kindy, Hirahu a dalších pouštních knížectví. Někteří byli morálně složitými postavami, které vládly svým državám kombinací smíchu a trápení, vyhrožováním, úplatky, podvody, statečností a nestydatým nepotismem. Aseraiský sultán Unqid je typickým příkladem. Jeho poslání neulehčili ani bojovníci-básníci jako Imru al-Qais, Antara a Tarafa. Tito nezkrotní přívrženci psali lyrické básně o měnící se povaze lidských zkušeností, vzpomínky na vztahy se svými milovanými v nyní opuštěném kempu, jenž vítr a záplavy pomalu vymazaly z povrchu, aby se náhle vrhli na popis bitev, které vyhráli a koní které sedlali. V Bannerlord používáme nový systém událostí, abychom vytvořili příběh úkladů a podvodů, které otestují schopnost sultána, jak se vyrovnat a postavit do čela konfederace.

Středovýchodní armády jsou většinou spojovány s lučištníky na koních, ale ve skutečnosti tato složka převládla asi dvě století po založení islámu s přílivem Turků. Předtím Arabové bojovali s krátkým mečem, dlouhým kopím a nožním lukem. Válečníci se pyšnili svou pružností, bojovali jako lehcí kopiníci i těžká pěchota, ve formacích nebo jako individuální mistři zbraně. Oštěp, oblíbená zbraň Berberů, se objevila v islámských armádách docela brzy, a proto je Aserai také používají. Celkově jsou to kvalitní vojáci, poměrně slušně vyvážená jízda s pěchotou. Arabové byli hodně hrdí na své koně a plemena Aserai - chovaná na jejich pastvinách - budou mít jedinečné vlastnosti. Válečníci na středním východě nosili pestrou směs brnění, často pod bohatě vyšívanými textiliemi. Fyzikální model Bannerlord nám umožní reálně oživit zážitek z těchto armád s jejich praporci, koňskými ohony a hábity vlajícími v pouštním větru.

Aserai, stejně jako všechny národy v Bannerlord, budou mít menší frakce. Jawwal jsou beduínští kočovníci, jako ti, kteří po celou islámskou historii sužovali kalify, sultány a krále. A ačkoli náš referenční bod je pozdní starověk a velmi raná středověká éra, představili jsme také některé frakce, které se rozvíjely pod kalify. Ghilman, bratrstvo otroků-válečníků, představuje předchůdce Mamluků, kteří bojovali a později ovládli kalifát. Aseraiská města budou zatím ovládána zákulisními mafiemi, které se objevují v legendách Středního východu, od Tisíce a jedné noci až po romány Nagíba Mahfúze. Poušť na jihu se bude obtížně ovládat a bude přes ni nebezpečné cestovat, ale ostatní říše to na vlastní nebezpečí ignorují, když tu náhle se může zjevit někdo, schopný srazit říše na kolena.

2
3

Reklama

Související obsah

Také na webu...

- komentáře (0)

Po 30 dnech od publikování článku se diskuse automaticky zavírají, ale v rozpravě můžete pokračovat v našem fóru!

Schovat komentáře s nízkým hodnocením
Pořadí
Vlákna