Skip to main content

Představeni Vlandiané z Mount and Blade 2

Detaily o nové frakci.

TaleWorlds dnes odpoledne odhalili zbrusu novou frakci pro očekávanou historickou simulaci Mount and Blade 2 (Alza.cz). Předáváme jim proto slovo:

Žoldnéři a dobrodruzi ze zámoří mluvili jazyky mnoha zemí a za říšské stříbro chránili hranice proti nepoddajným vnitrozemským kmenům. Ponechali si jméno jednoho z jejich prvních vojevůdců, Wilunda Odvážného - Valandion v calrádčtině - a stali se známými pod názvem Vlandiané. Jejich těžká jízda, které žádná jiná nesahala ani po kolena, vytlačila císařovy nepřátele z pustin Aserai do vzdálených stepí. Říše však nikdy neměla tolik stříbra, kolik potřebovala, a úředníci spravující královskou korunu si brzy uvědomili, že mohou svým žoldnéřům zaplatit půdou a tituly. Možná to nebyl ten nejprozíravější politický tah. Vlandiané se usadili, oženili, obdělávali svá pole a postavili pevnosti. Během nedávného bezvládí neměl Železnoruký Osrac žádný problém se prohlásit za krále, ve všem nezávislým krom jména. Obsadil císařské hlavní město Baravenos a přivlastnil si země podél pobřeží, a tak říše přišla o své západní državy.

Vlandiané jsou založeni na feudálních státech raně středověké Evropy, konkrétněji na vikinzích - severští nájezdníci, kteří se usadili ve Francii a potom si vybojovali svá království v Anglii, Sicílii a Svaté zemi. Vikingové ochromili své byzantské a muslimské protivníky zuřivostí a disciplínou útoků své jízdy s dlouhými kopími, která by podle slov kronikářky Anny Comneny z 12. století "prorazila stěny Babylonu". V rytířích se spojuje výjimečná disciplína v bojové přípravě s neutuchající touhou po novém území. Jakákoliv nejasnost ve feudálním dědickém právu byla důvodem pro válku. Kariéra Viléma Dobyvatele, Roberta Guiscarda ze Sicílie nebo Křižáka Bohemonda byla součástí nekonečného konfliktu: někdy šlo o dobývání nového území, ale stejně tak často i drobné spory vazala proti lennímu pánovi, bratra proti bratrovi, otce proti synovi.

Vlandiané ovládají o něco více území než ostatní frakce, ale mají zaseto na spoustu vnitřních konfliktů. Světem znavený vlandianský král Derthert se bude muset vypořádat s barony, kteří se více věnují vlastním zájmům, než aby sloužili ve jménu krále. Už Mount & Blade: Warband se pokoušel přidat tento prvek nejednotného království, ale některým hráčům přišla schopnost volného pohybu baronů po mapě frustrující. V Bannerlord bude hráč schopen díky systému vlivu udržet neklidné armády pánů v poli, avšak tento zdroj je omezen.

I Vlandiané budou mít své menší frakce. Stejně jako u Battanů a Khuzaitů slouží k prokreslení vzniku království. Například hráči, kteří chtějí napodobit dobrodruhy, kteří založili Vlandské (a Normanské) království, mohou hledat své štěstí u Společnosti Zlatého kance, u žoldnéřů, kteří mají předobraz v středověkých Kataláncích Svobodných společnostech (společenství nájemných žoldáků).

Vlandské zbraně a zbroje jsou založeny na modelech západní Evropy od 9. do počátku 12. století. Bylo to období poměrně rychlého vývoje a to nám přineslo některé problémy s balancováním hry. Například existují textové odkazy na něco, co vypadá jako dvojruční meče, například je používají švábští žoldnéři v bitvě u Civitelly v roce 1053, ale neznáme žádné umělecké zobrazení, ani se nedochovaly žádné exempláře. Dvouruční meče byly oblíbenou zbraní ve Warbandu, takže jsme je zahrnuli i zde - ale zajistili jsme, aby byly poměrně vzácné, spíše to jsou hrdinské zbraně než standardní vybavení. Vedou se také spory o tom, jak často byly v 11. století a předtím používány kuše, ale my se přikláníme k jejich zařazení do hry. Jejich využití by mělo pomoci Vlandianům bránit stejně účinně své pevnosti, jako se to v historii dařilo Normanům.

Útok jízdy kopiníků je smrtelnou taktikou - a přesně tak to bylo i na středověkém bojišti. Ale je mnohem efektivnější, když ho provádí dobrý jezdec na silném koni. V Bannerlord se snažíme zajistit, aby byl mezi specializací na lehkou nebo těžkou jízdou viditelný rozdíl. Lehká jízda půjde mnohem snadněji ovládat, ale budou se více fyzickým střetům. A dokonce i ta nejlepší těžká kavalérie by měla dvakrát přemýšlet, než zaútočí na val oštěpů - dokonce ani Normané neproráželi zeď štítů u Hastingsu, místo toho ji vyčerpali s kombinovanými výpady a úhyby. Přesto, pokud ji použijete správně, síla Vlandianů je jako parní válec - je ale potřeba neustále je zaměřovat na nepřátele, aby se nezačali zajímat o vaše vlastní země.

Read this next