If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Exkurze v Eidos Montreal, kde kutí Thiefa a Deus Ex

Procházka jednotlivými odděleními až do serverovny, kina, jídelny, skladiště, síně slávy či koutku s automaty.

Procházka jednotlivými odděleními až do serverovny, kina, jídelny, skladiště či koutku s automaty.

Comments

More Zpravodajství

Latest Articles