Skip to main content
If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Firaxis v krátkém dokumentu představuje vizuál v Civilizaci 6

Další sada informací.

Od oznámení Civilizace 6 na počátku roku jsme o hře příliš neslyšeli, ale Firaxis se nyní rozhodli představit nám hru v sérii krátkých dokumentů.

Nynější epizoda se zabývá uměleckým stylem hry.

Watch on YouTube

Read this next