Skip to main content
If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Golden Tempest z Wild Hearts v 5 minutách

Další video z lovecké hry.

Po těchto pěti minutách už nemůže být žádných pochyb o tom, že EA chtějí udělat čistý klon Monster Huntera.

Podívejte se tedy, jak si to už v únoru ve Wild Hearts rozdáte s potvorou jménem Golden Tempest:

Read this next