If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Hráči The Division silně protestují proti bugům, exploitům a chybám

Ubisoft je pod tlakem.

Ubisoft je pod neustále narůstajícím tlakem ze strany hráčů The Division, kteří volají potom, aby byl konečně opraven narůstající počet exploitů ve hře.

Poslední z nich umožňuje zvýšit damage vaší zbraně na více než dvojnásobek, pokud máte perk Competitive. Hráči zjistili, že když použijete perk a rychle přepínáte mezi zbraněmi, můžete znásobit damage na takovou úroveň, kdy nejtěžší bossové padnou po pár kulkách.

Další video ukazuje, jak lze zabít nějtěžšího bosse ve hře pouhými dvěma ranami. Nedávno jsme také psali o exploitu, díky kterému hráči získávají loot, na který by neměli dosáhnout týdny.

Když se podíváte na oficiální forum, je plné lidí, kteří si stěžují.

Exploity by samy o sobě tolik nevadily, ale ovlivňují PvP část hry Dark Zone, kde jsou ti, kteří podvádějí, ve značné výhodě před těmi, kteří hrají poctivě.

Ubisoft ale zatím nebyl schopen tyto chyby dostatečně rychle opravit. Vlastně žádný z těchto exploitů zatím opraven nebyl a ani se nikdo nevyjádřil, kdy k tomu dojde.

Comments