Skip to main content
If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Jak pomůže oheň v bunkru z Amnesia

Další krátký klip.

Minule jsme dostali šanci vidět, jak si poradit se zavřenými dveřmi.

Nyní nám Frictional Games v dalším krátkém klipu z hraní svého příštího survival titulu Amnesia: The Bunker ukázali, kterak manipulovat s barelem a jak vám oheň pomůže pro jeho výbuch.

Read this next