If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

K čemu jsou asi tyto porty Xbox Series X

Zamyšlení nad uniklými fotkami prototypu.

Na rozdíl od těch minulých jsou tyto uniklé fotky z NeoGAFu pravé, potvrdil Brad Samms z Thurrott, který má dobré konekce v Microsoftu. Nejde tedy už o falešné rendery či výtvory na 3D tiskárně.

Můžeme na nich vůbec poprvé spatřit reálný vzhled prototypu příští konzole Xbox Series X z nových úhlů, nepočítáme-li prosincové oficiální materiály a patřičně naaranžovaná videa od výrobce.

Za pozornost stojí zejména porty na zadní straně tohoto stroje: starý typ HDMI z TV éry je pryč, namísto toho tam najdeme výstup HDMI 2.1, 2x USB (SuperSpeed), Toslink, Ethernet...

A pak ještě nějaký tajemný port, údajně určený pro jakousi diagnostiku devkitu (tzn. nemusí to být ve finální konzoli) či možná plug-n-play řešení pro přídavné rychlé PCI Express disky (plus samozřejmě napájení elektřinou).

Tagged With
About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments