If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Měření krevního tlaku v hodinkách řady Galaxy Watch může pomoci, říká studie

Nejen pacientům s Parkinsonovou chorobou.

Společnost Samsung přináší výsledky nedávného výzkumu, který publikoval prestižní lékařský časopis Frontiers in Neurology. Podle této studie může měření krevního tlaku na hodinkách řady Galaxy Watch pomáhat pacientům s Parkinsonovou chorobou účinně zvládat tzv. ortostatickou hypotenzi, tedy akutní stavy nízkého tlaku způsobené nedostatečným stahováním cév.

Ortostatická hypotenze je u pacientů s Parkinsonovou chorobou běžná a u seniorů, kteří navíc trpí kardiovaskulárními potížemi, zvyšuje riziko pádu. Časté měření krevního tlaku dokáže odhalit významné výchylky tlaku, a přispět tak k diagnostice a zvládání Parkinsonovy choroby.

Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch3, Galaxy Watch Active2 i nejnovější modely Galaxy Watch4 a Galaxy Watch4 Classic disponují sofistikovanými senzory, které monitorují krevní tlak pomocí analýzy pulzní vlny (fyzická data snímají vestavěné senzory srdeční činnosti).

Uživatelé můžou krevní tlak i další důležité údaje kontinuálně sledovat v aplikaci Samsung Health Monitor a sdílet je během konzultací s lékaři a zdravotníky ve formátu PDF. Výzkumný tým střediska Samsung Medical Center pod vedením dr. Jin Whan Choa a dr. Jong Hyeon Ahna porovnal měření krevního tlaku z hodinek Galaxy Watch3 s hodnotami naměřenými tonometrem a vyhodnotil jejich přesnost. Podle této studie umožňují hodinky Galaxy Watch3 snadné, rychlé a spolehlivé měření krevního tlaku a upozorní na výchylky, přitom jsou výrazně praktičtější a pohodlnější než běžné tonometry.

Výzkum se uskutečnil ve skupině 56 pacientů s průměrným věkem 66,9 let. Na jedné paži se měřilo tonometrem, na druhé hodinkami Galaxy Watch3. Každému pacientovi změřili autoři výzkumu krevní tlak třikrát. Ukázalo se, že měření krevního tlaku pomocí Galaxy Watch3 a tonometru přináší srovnatelné výsledky. Průměr a směrodatná odchylka činily 0,4 ± 4,6 mmHg u systolického tlaku a 1,1 ± 4,5 mmHg u tlaku diastolického. Korelační koeficient (r) mezi oběma zařízeními dosáhl 0,967 u systolického a 0,916 u diastolického tlaku.

Výzkumný tým komentoval výsledky slovy: „Ortostatická hypotenze je běžný, ale závažný projev, který má na situaci pacientů s Parkinsonovou chorobou velký vliv. Je ji ovšem obtížné diagnostikovat jen pozorováním symptomů a může uniknout pozornosti i při běžném měření krevního tlaku." Ve zprávě týmu se dále píše: „Pokud bychom měli k dispozici chytré hodinky a mohli jimi měřit krevní tlak pacientů pravidelně, daly by se mnohé potenciální problémy objevit v raném stadiu. To by při léčbě a zvládání Parkinsonovy choroby znamenalo velkou výhodu." Studii prováděnou týmem dr. Choa a dr. Ahna publikoval ve svém posledním čísle prestižní lékařský časopis Frontiers in Neurology pod názvem "Validation of Blood Pressure Measurement Using a Smartwatch in Patients with Parkinson's Disease".

Měření krevního tlaku v současné době zajišťuje aplikace Samsung Health Monitor 2 dostupná v následujících zemích: Rakousko, Austrálie, Brazílie, Belgie, Bulharsko, Chile, Chorvatsko, Česko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Německo, Řecko, Hongkong, Maďarsko, Island, Indonésie, Irsko, Itálie, Korea, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Norsko, Peru, Polsko, Portugalsko, Rusko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Spojené arabské emiráty a Velká Británie.

Kvůli přesnosti by si uživatelé měli svůj přístroj kalibrovat každé čtyři týdny pomocí tradiční manžety. Aplikace Samsung Health Monitor nedokáže diagnostikovat hypertenzi, jiné zdravotní problémy nebo známky srdečního záchvatu. Je určena jen pro uživatele starší 22 let. Neslouží jako náhrada tradičních diagnostických metod nebo léčby zajištěné kvalifikovaným zdravotnickým personálem.

About the Author

PR článek

Contributor

Comments