If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Nahrávka Forza Motosport 5 na PC v konzistentních 60fps

Kolik práce dala konverze?

V návaznosti na představení nového rozhraní DirectX 12 z minulého týdne se na internet dostala nahrávka Forza Motorsport 5 běžící na PC v konzistentních 60 snímcích za vteřinu a rozlišení 1080p. Podle slov Chrise Tectora ze studia Turn10 zabrala konverze z Xbox One na PC do Direct 3D 12 málo práce, když na přepsání základního renderovacího enginu pracovali jen čtyři programátoři (neznámo jak dlouho). Díky DX12 se prý může omezit zátěž procesoru až o 50 procent (s lepším rozdělením výpočtů mezi jednotlivá jádra), z čehož budou těžit i budoucí hry na Xbox One.

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article
Follow a topic and we'll email you when we write an article about it.

Forza Motorsport 5

Xbox One

Related topics
About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments