If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

O bitvách z onlinovky New World

Komplexní systém dobývání.

Navzdory odkladu z května na konec srpna se Amazon Games vytasili s novým vývojářským deníčkem proloženým záběry.

Zabývá se PvP bitvami v jejich MMORPG New World, konkrétně dobýváním cizích teritorií na prokletém ostrově Aeternum, což se bude dít za pomoci obléhání či pastí.

Na rozdíl od jiných her žánru, zdejší útok na oblast v držení jiného hráče má být komplexnější. Nejprve se připojíte k jedné ze tří frakcí. Abyste vyhlásili válku některému území, musí být nejprve oslaben vliv tamní ovládající frakce splněním misí.

Kdo se do bitvy zapojí, rozohduje frakce, její guvernér a kluby, což jsou takové korporace hráčů. Většina hráčů bude pocházet z té hlavní, přičemž na každé válčící straně bude až padesát lidí. Připojit se k nim mohou i dobrovolníci z třetí frakce, která do bitvy není oficiálně zapojena.

Tagged With
About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments