If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

PC verze Grand Theft Auto 5 je stále králem

Vyplývá to z přímého videosrovnání s PS5.

Včera vydaná nová verze GTA5 pro současné konzole se samozřejmě stala předmětem mnoha rozborů a technických analýz.

Majitele PC určitě zahřeje u srdce, když se dozví, že jejich verze i tak stále zůstává tou nejlepší dostupnou, co se týče grafiky. Navzdory vydání už před sedmi lety, přesně v dubnu 2015.

Vyplývá to z mnoha různých videosrovnání mezi PS5 a PC verzemi Grand Theft Auto 5, která je bez jakýchkoli zkrášlujících modifikací, ale na Ultra detaily.

Stačí se podívat například na srovnání vodní hladiny, vln na pláži, detailů budov, modelů vozidel či dohlednosti do dálky z kopce nad městem, které je jako by zahalené v mlze či rozmazané. Snad jen ty rostliny pod vodou jsou na konzoli malinko hezčí, případně občasné efekty raytracingu.

Cover image for YouTube videoGTA 5 Next Gen Remastered PS5 VS PC - Direct Comparison! Attention to Detail & Graphics! ULTRA 4K

Ještě větší rozdíl mezi starou PC verzí a novou PS5 verzí je, když se použijí některé mody, jako třeba Razed NaturalVision Evolved mod, který ve 4K posouvá vizuální stránku na úplně jinou úroveň.

Vedle ní vypadá aktuální konzolová verze GTA5, jako by někdo vypral barvy.

Cover image for YouTube video

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article

Grand Theft Auto V

Video Game

About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments