If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Portal 2 DLC přidá na PS3 podporu Move

Hejbátka!

Playstation 3 verze Portalu 2 od Valve bude mít stahovatelný přídavek, který přidá do hry podporu pohybového ovladače Move.

Portal 2: In Motion, jak se bude stahovatelný přídavek jmenovat, nepřidá ale jen Move podporu. Součástí přídavku bude také 20 nových testovacích levelů, které byly dříve součástí Razer Hydra pohybového ovladače na PC.

Samozřejmě, Move bude fungovat také u hlavní Portal 2 kampaně.

Důležité je ale upozornit, že nové levely pro pohybový ovladač nevytvořilo samotné Valve, ale externí developer Sixense Studios.

Video o editoru levelů pro Portal 2

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article
Follow a topic and we'll email you when we write an article about it.

Portal 2

PS3, Xbox 360, PC

Related topics
PS3
About the Author

Ales Harazim

Contributor

Comments