If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Srdečná dobrodružná hra oslavující japonskou kulturu

Mineko's Night Market o zvídavé dívce.

Dobrodružná simulace života Mineko's Night Market vychází krabicově pro herní konzole PlayStation 5 a Nintendo Switch 27. října 2023, oznámil domácí distributor HYPE.

Je to srdečná dobrodružná hra oslavující japonskou kulturu a vyprávějící laskavý příběh o přátelství, tradicích a vážně velké spoustě koček.

Hrajte za zvídavou dívku Mineko, která právě dorazila do svého nového domova na nádherném, leč strádajícím ostrově inspirovaném tím nejlepším z Japonska, rozkládajícím se na úpatí vysoké hory Fugu. Pověrčiví obyvatelé tohoto ostrova dlouhá léta uctívají sluneční kočku Nikko, ale to, co vždy považovali za dávný mýtus, je teď příčinou jejich zmatení, neboť mnozí z nich se dušují, že Nikko v poslední době na vlastní oči spatřili.

Odhalte tajemství obestírající ostrov a navraťte zdejšímu chátrajícímu městečku jeho někdejší slávu. Při tom se věnujte svým každodenním povinnostem, plňte rozmanité pracovní zakázky, vydávejte se na napínavé výpravy do blízkého i vzdáleného okolí a vyrábějte nezvyklé předměty v rámci příprav na noční trh konající se pravidelně každý týden.

  • Zúčastněte se během nočních trhů všemožných her a soutěžních výzev, jako například tematických průvodů, závodů koček nebo jevištních vystoupení.
  • Řešte hádanky, vyhýbejte se dotěrným agentům a s pomocí nápaditých převleků pronikejte nikým nespatřeni do uzavřených oblastí.
  • Prostřednictvím rozmanitých miniher vyrábějte na pracovním stole nezvyklé předměty ze surovin roztroušených po celém herním světě.
  • Spřátelte se s desítkami obyvatel městečka a na pravidelně pořádaných nočních trzích jim prodejte téměř cokoliv z toho, co jste vyrobili nebo našli.
  • Během postupně se střídajících ročních období věnujte hodiny průzkumu kouzelného, rozlehlého ostrova ležícího ve stínu hory Fugu.

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article
Follow a topic and we'll email you when we write an article about it.

Mineko's Night Market

Video Game

Related topics
About the Author

Redakce

Contributor

Comments