If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Teaser Outlast 2

Mluví se v něm pozpátku.

Zvuk puštěný obráceně níže. Trailer patrně uvidíme 22.-24. dubna na PAX East:

Tagged With

Comments