If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Tři aspekty Biomutant

Více o kung-fu bajce + obrázky.

Věděli jste, že Biomutant je postaven na třech aspektech? Jde o kmenovou válku, strom života, který udržuje svět, a příběh vaší postavy. Vzhledem o otevřenému světu záleží na vás, jak budete postupovat.

Ve světě existuje šest různých kmenů a je na vás, abyste si vybrali, s jakým kmenem se spojíte. Na ostatní kmeny budete útočit a dobývat jejich základny. Můžete se také stát jejich vůdcem.

Na výpravu do post-apokalyptické kung-fu bajky Biomutant se můžete vypravit 25. května na PlayStation 4, Xbox One a PC.

Poslední várka oficiálních obrázků:

Tagged With

Comments