If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

VIDEO-PREVIEW Thiefa s 9 minutami nových záběrů

Ohmatávání obrazů, šmírování klíčovou dírkou před vloupáním se, zhasnutí svíček či kradení z kapes z úvodních dvou misí.

Natočeno Eurogamerem na nedávné novinářské předváděčce Thiefa v kanadském Montrealu.

Comments