If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Vítejte v zemi smrtících kouzelníků, proměnlivých démonů a lstivých kultistů

Tzeentchův legendární šlechtic z Total War: Warhammer 3.

Tzeentch - Havraní bůh - je bohem Chaosu a magie, rozbrojů a manipulace. Je zosobněná nestálost, démonický bůh, který skutečně ztělesňuje neustálou řevnivou změnu, kterou je Chaos.

Kairos Tkadlec osudu je nejmocnější pán proměn ve Tzeentchových službách. Se svým požehnáním vizemi minulosti a budoucnosti téměř nemá coby čaroděj sobě rovného a o každém kroku ví ještě předtím, než ho vůbec někdo vymyslí. To mu umožňuje překrucovat osud tak, aby vyhovoval jeho zlovolným záměrům. Jakožto jeden z nejmocnějších kouzelníků tento dvouhlavý postrach rozpoutává na zkrvavených bojištích hry Total War: WARHAMMER III zmatek a disponuje obrovským množstvím schopností, kterými může nepřátele zasáhnout.Jeho schopnost volby, Hůl zítřka, dramaticky zvyšuje rychlost, s jakou využívá magii, a umožňuje mu s lehkostí sesílat děsivou směsici těch nejničivějších kouzel, která existují, a to včetně oněch nových, obsažených v Tzeentchově učení.

Tzeentchovy armády jsou coby hlavní zdroj magie ve světě Warhammeru tvořeny z hrozivých kouzelníků, kteří obratně ovládají mocná kouzla a ostřelují nepřátelské řady z dálky. Mrštná letka démonických létajících jednotek si mezitím pečlivě vybírá nejvhodnější potyčky, aby na bojišti mohla nastolit vlastní podmínky. Čím víc kouzel jeho služebníci v bitvě sešlou, tím mocnější schopnosti, kterými na bojišti může způsobit smršť, se mu odemykají.

V průběhu kampaně se Havraní bůh pro své vlastní dobro snaží zasít rozkol a nepokoje. Frakce náležející k Tzeentchovi mohou využít schopnost měnit poměry k ovlivňování diplomatických situací a manipulování dalšími aspekty reality. Jeho stoupenci také mohou pro své vrtochy využívat magické proudy. Díky tomu mohou zvýšit nebo snížit jejich intenzitu ve smrtelném světě.

Tzeentchovi služebníci sdílejí jeho zálibu v komplotech a manipulaci, a tak ve jménu svého boha dobývají nepřátelské pozice lstí, kouzly a podvody. Základ jeho jednotek tkví v děsivých démonech, jako jsou hihňající se růžové a modré hrůzy a Tzeentchovi ohavní ohnivci, kteří po nepříteli bezhlavě a lehkovážně vrhají plamenné střely. Létající nestvůry, jako jsou prokleti rytíři, hořící vozy nebo Tzeentchovi řvouni, mezitím rvou nebe vedví, než se snesou do nepřátelských řad.

Témata v tomto článku

Sledujte témata a dáme vám vědět, až k nim publikujeme něco nového.  Manage your notification settings.

About the Author

Redakce

Contributor

Comments